แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 6 ตุลาคม 2015


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ทสจ.

วันนี้ (6 ต.ค. 58) เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ทสจ. เป็นการบูรณาการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุม สน.จท […]


ประชุมสภากาแฟ เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยาก […]