แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 8 ตุลาคม 2015


ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้ตรวจเยี่ยม หน่วยฯ ชม.8 (ปากกว้าง)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สน.จทป.ที่1  (เชียงใหม่) ได้ตรวจ เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำหน่วยฯ ชม.8(ปางกว้าง) พร้อมทั้งได้ให้โอวาท และแนะน […]


ตรวจยึดไม้แดงท่อน จำนวน 9 ท่อน

วันนี้  7 ต.ค.58  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) , ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , สายตรวจปราบปรามฯ สน.จทป.ที่ 1 , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9 (เชียงดาว) , ฝ่ายป […]