แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤศจิกายน 2015


ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และนายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมข้าราชการและผู้บร […]


ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคาร 1/2559

ประกาศกรมป่าไม้เรื่อง สอบราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์การเรียนรู้และบริการข้อมูลของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  


ประชุมสภากาแฟ เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร สำนักจั […]


ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ตุน ฮุสเซน ออน มาเลเซีย

วันนี้ (9 พ.ย.58) เวลา 09.30 น. ผอ.สจป.ที่ 1  /ผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมด้วย ผอ.ส่วนอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ กรมป่าไม้(นายปรีชา องค์ประเสริฐ) เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การบริหารจัด […]


ประชุมสภากาแฟ เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2558

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร สำนักจัด […]


อธิบดีกรมป่าไม้ได้เดินทางมาตรวจราชการท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. อธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลธิศ สุรัสวดี) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ได้เดินทางมาตรวจราชการท้อง […]