แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 26 มิถุนายน 2023วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมการถ่ายทำคลิปวีดิโอการลงพื้นที่ โครงการต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต(STRONG : Together against Corruption – Tac) ณ ห้องประชุมชมสินธุ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน และพื้นที่อ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

ถ่ายทำคลิปวีดิโอการลงพื้นที่ โครงการต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต