แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 9 มิถุนายน 2023


วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาคสนามในสังกัดฯ และประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖