แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 4 มิถุนายน 2023


วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน ร่วมกิจกรรม “เดินท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด (ครั้งที่ 19 )” โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เชิญชวนปลูกไม้เศรษฐกิจ และนำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล […]

เดินท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด (ครั้งที่ 19 )