ติดต่อเรา


เลขที่ ๓๖๑ ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

          โทรศัพท์. ๐ ๓๒๔๐ ๒๕๑๙    โทรสาร. ๐ ๓๒๔๐ ๒๕๑๙

          อีเมล [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/frmo10petchaburi/