แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤษภาคม 2023

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ลงพื้นที่บ้านเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคี […]

ตรวจสอบพื้นที่เพื่อประกอบการขออนุญาตจัดทำคอกกักโรคสัตว์ บ้านเหมืองแร่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์