แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2023วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมการถ่ายทำคลิปวีดิโอการลงพื้นที่ โครงการต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต(STRONG : Together against Corruption – Tac) ณ ห้องประชุมชมสินธุ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน และพื้นที่อ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

ถ่ายทำคลิปวีดิโอการลงพื้นที่ โครงการต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี ร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหมันลิงเพื่อควบคุมจำนวนประชากรลิงแสมในพื้นที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จังหว […]

เดินหน้าแก้ปัญหา “ลิงล้นเมือง”