แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 16 มิถุนายน 2023


วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองประจวบคีรีขันธ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 7 (ประจวบคีรีขันธ์) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเล […]

มอบสมุดประจำตัว คทช. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับสะแก