ข่าว

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับวัดห้วยกวางจริง โดย พระครูวิจักษ์วัชรธรรม(หลวงพ่ออ้อ) เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 600 ต้น ณ วัดห้วยกวางจริง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเวลา 16.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลร […]

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom cloud meetings ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยถ่ายทอดจากการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน

ร่วมประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗