ข่าว


ประชุมแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บริเวณเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า,ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้,ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า,ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน,ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บริเวณเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมร่ […]