ข่าว


ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ได้ไปร่วมต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและพบปะราษฎร ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธาน และ เวลา 13.00 น. ได้เดิ […]