แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 19 มิถุนายน 2023


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) นายอำเภอท่ายาง นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๘ ราชบุรี เปิดและส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ณ บ้านวังขุนด่าน หมู่ ๒ ต.ท่า […]

เปิดและส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน