แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 22 มิถุนายน 2023


วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี ร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหมันลิงเพื่อควบคุมจำนวนประชากรลิงแสมในพื้นที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จังหว […]

เดินหน้าแก้ปัญหา “ลิงล้นเมือง”