ตรวจสอบระบบพิทักษ์ไพร รหัส C-RET-๒๕๖๓-๐๐๐๒ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๒ – ๐ – ๓๒ ไร่

» Read more

ได้มอบเช็คเงินสดงบเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ ๗ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

» Read more

มอบเช็คเงินสดงบเงินอุดหนุน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๘ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ดำเนินการตรวจสอบและตรวจยึดผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง ท้องที่ด้านทิศตะวันตกบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

» Read more
1 2