ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 1 – 2 – 78 ไร่ ไม้ประดู่ ไม้มะกอกเลื่อม และไม้ชาด ถูกกาน จำนวน 17 ต้น เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา ท้องที่บ้านคำม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 3 – 3 – 19 ไร่ ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา ท้องที่บ้านคำม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 1-3-11 ไร่ ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา ท้องที่บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

» Read more

ตรวจสอบและตรวจยึดไม้ชาด จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 0.109 ลบ.ม. พร้อมจับกุมผู้กระทำความผิด 1 ราย

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน จำนวน 12 – 0 – 55 ไร่

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 2 – 1 – 25 ไร่ ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดงหลวง

» Read more
1 2