หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก ตรวจยึดไม้สัก บริเวณเส้นทางบ้านหนองหล่ม – บ้านหนองแวงฮี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) เก็บข้อมูลการครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่แปลงที่หนึ่ง เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

» Read more

กิจกรรมโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” แก้ปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านดงหวาย บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกจำนวน 0-3-83 ไร่ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐานยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ฐานบุกรุก แผ้วถาง ก่นสร้าง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) ร่วมประชุมการปฎิบัติงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ของ กอ.รมน. จ.มุกดาหาร เพื่อติดตามประเมินผลหน่วยราชการย่อยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

» Read more

ประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการและเร่งรัดติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน

» Read more