ลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่คงเหลืออยู่จริง (ป่าคงสภาพ) และตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู

» Read more

ตรวจสอบไฟไหม้ตามที่ได้รับแจ้งจากราษฎร ระหว่างบ้านร่มเกล้า – บ้านคำนางโอก ตรงข้ามวัดน้ำกระพุง ท้องที่บ้านคำนางโอก หมู่ที่ 5 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ตามคำสั่งผู้อำนวจการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ตรวจพบเป็นการเผาต้นอ้อยในพื้นที่เกษตรของราษฎร เนื้อที่ 5 ไ่ร่

» Read more

ตรวจยึดไม้ยางนา จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 2.15 ลูกบาศก์เมตร คดีอาญาที่ 31/2564 ยึดทรัพย์ที่ 14/2564 ปจว.ข้อ 1 วันที่ 6 กพ. 2564 เวลา 15.00น.

» Read more

ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ออกประชาคมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ท้องที่อำเภอเมืองมุกดาหารจำนวน 5 หมู่บ้าน

» Read more
1 14 15 16 17 18