ออกปฏิบัติงานการจัดทำแผนป่าชุมชน เพื่อออกสำรวจตรวจสอบแนวเขตการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชุมท้องที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more
1 16 17 18