ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จ-จริง กรณีมีการร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลศิลา ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จ-จริง กรณีมีการร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที่ ขก 0118/38 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอให้มีการตรวจสอบไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนอง ที่โดนตัดฟัน แล้วนำไปเก็บไว้ในพื้นที่ของเอกชนรายหนึ่ง จากการตรวจสอบของคณะเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่า ที่ดินบริเวณที่กล่าวอ้างถึงเป็นบริเวณบ้านเลขที่ 242/35 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น และตรวจพบเป็นไม้กระยาเลยจำนวนหนึ่งวางกองไว้ เมื่อตรวจดูหน้าตัดของไม้ทุกท่อนพบรูปรอยดวงตราของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯปรากฏอยู่บนหน้าตัดของไม้ทุกท่อน จึงได้สอบถามนายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ซึ่งอ้างว่าเป็น เจ้าของไม้และเป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณดังกล่าว ชี้แจงว่าไม้ทั้งหมดนั้น ตนได้มาจากการประมูลซื้อกับ ออป.เขตขอนแก่น และตนพร้อมที่จะนำหลักฐานใบเสร็จและอื่นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้นคณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกการตรวจสอบ ตลอดจนรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อจักได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา และศูนย์ดำรงค์จังหวัดขอนแก่นเพื่อโปรดทราบในลำดับต่อไป


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *