ออกตรวจลาดตระเวนตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง​ ตรวจพบไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณวัดป่ารัตนเกษม​ (วัดศาลาแดง)

» Read more

ออกตรวจสอบ กรณีร้องเรียนการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าดอนปู่ตาบ้านยาง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

» Read more

ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจุด Hot spot จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสวนกวาง ท้องที่บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

» Read more

ออกสำรวจ/เก็บข้อมูล การเจริญเติบโตของต้นไม้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลต้นไม้ และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า ประจำปี พ.ศ. 2564

» Read more

ทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง​ และพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง

» Read more

สำรวจต้นไม้ใหญ่ในโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบรอบ 89 พรรษา

» Read more
1 2