ลาดตระเวน ตามรายงานการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าลดลง ปี 2559, ปี 2560, ปี 2561 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

» Read more
1 2