หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

» Read more

ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมภารกิจแผนการบินตรวจสอบสภาพป่า

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ตามรายงานการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ท้องที่ ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

» Read more
1 2