ส่วนจัดการป่าไม้ ร่วมหารือคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และออกตรวจสอบพื้นที่ตามที่แจ้งในระบบพิทักษ์ไพร ว่ามีการบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน ท้องที่บ้านด่านแต้ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more