ป่าไม้มหาสารคามเดินหน้าเร่งรัดจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน

วันที่: 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08:00 น. เจ้าหน้าที่ศูนยป่าไม้มหาสารคาม ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้ 1. บ้านป่ากุง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2. บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 3. บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 4. บ้านหนองโจด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 5. บ้านหนองโจด หมู่ที่ 13 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 6. บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *