ออกตรวจสอบรับรองผลการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 พื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ประชุมการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ตามนโยบายสำคัญการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศและแผนปฏิรูป ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ตรวจรับรองผลการปลูกต้นไม้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ปีที่ 1 ท้องที่อำเภอสีชมพูและชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดขอนแก่น “เครือข่ายเกษตรกร ท่าลี่โมเดล” ณ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

» Read more

1 27 28 29 30 31 32