หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ออกประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนต้นไม้ในโปรแกรมระบบ e-tree

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ออกสำรวจพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี 2559-2560 ท้องที่รับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงและป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเม็ง

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก. 2 (โคกหลวง) ดำเนินการขนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินโดยรถบรรทุกขนไม้ที่หน่วยฯ เพื่อเตรียมขนไม้ไปยังสถานที่แปรรูปไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อู่บก พหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

» Read more

ออกสำรวจลาดตะเวนพื้นที่สวนป่าสาวะถี ท้องที่รับผิดชอบตำบลสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

» Read more
1 2 3