ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท และประชาสัมพันธ์การใช้งานและการลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบแอพพิคเคชั่น E-Tree ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมูล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท ระเบียบวาระการประชุมที่ (4.14) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล “คทช” พร้อมแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ(คทช.) มติที่ประชุม รับทราบ และประชาสัมพันธ์การใช้งานและการลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบแอพพิคเคชั่น E-Tree ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมูล 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *