cert-manager


การติดตั้งและตั้งค่า cert-manager ให้ออกใบรับรองสำหรับโพรโทคอล HTTPS โดยอัตโนมัติ

ในปัจจุบัน ระบบงานบนเว็บส่วนมากใช้โพรโทคอล HTTPS เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างทาง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรอง TLS ของเว็บได้ผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งใน Kubernetes มีเครื่องมือสำหรับจัดการใบรับรองเหล่านี้ คือ cert-manager โดยในบทความนี้จะสาธิตวิธีติดตั้ง cert-manager ใน Kubernetes cluster และแสดงตัวอย่างการสร้าง Ingress พร้อมกับออกใบรับรอง TLS จาก Let’s Encrypt โดยอัตโนมัติ สิ่งที่ต้องจัดเตรียม ติดตั้ง cert-manager ติดตั้ง cert-mana […]