แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 16 มิถุนายน 2022


วิธีแก้ไข หนังสือราชการ เวลาพิมพ์ออกมาแล้วขนาดตัวอักษร (ทั้งหน้า) มักเล็กลงกว่าปกติ

เริ่มจากเข้าไปที่ Page Setup จะอยู่ในหน้า Layout หรือ Double Click ที่ ไม้บรรทัด ขั้นแรก แก้ margin ใช้สูตร top 2 cm, Bottom 2cm, Left 3 cm, Right 2 cm ขั้นที่ 2 ดูขนาด paper size ให้เป็น A4 ขนาดของบ้านเรา สุดท้าย Header 0.7, Footer 0.7 หมายเหตุ บางครั้งเซ็ทค่าไปแล้ว กลับมาเป็นอีก ก็ให้แก้ไข margin กด + เพิ่มไป1 กด ok แล้วกลับไปแก้ไขค่ากลับ กด – ไป 1 กด ok แล้วลองพิมพ์ใหม่ ที่มา : medium