ร่วม​ประชุม​บูรณาการ​ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด​ ทส.ในระดับพื้นที่​ ณ ห้องประชุม​สำนัก​งานจัดทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ศูนย์​ป่าไม้​กาฬสินธุ์​ หน่วย​ป้อง​กันและ​พัฒนา​ป่าไม้​กุฉินารายณ์ ​ร่วมกับ​เจ้า​หน้าที่​ส่วนจัดการที่ดิน นายวิรัตน์ หลังโนนโพธิ นายช่างสำรวจชำนา​ญ​งาน และนายถวัลย์ นพเก้า นายช่าง​สำรวจ ผู้ใหญ่บ้านกุดหว้าพร้อมด้วยชาวบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 13 เข้าร่วมประชุม ณ ศาลา​ smL ประจำหมู่บ้าน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์​ การปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อร่วมกันหาพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ โดยมีนายพันศักดิ์ กลุ่มดวง นายอำเภอนาคู เป็นประธาน…

» Read more

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์​ โดยหน่วยป้องกันและ​พัฒนา​ป่าไม้กุฉินารายณ์​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ​ บริเวณวัดศิลาลาดติการาม​ บ้านขุมขี่ยาง อำเภอกุฉินารายณ์​ จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุฉินารายณ์ ได้ออกลาดตระเวนตรวจปรมบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย ท้องที่บ้านเหล่าใหญ่ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุฉินารายณ์ พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจกุฉินารายณ์ และผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.8 บ้านชาตินาโก พร้อมกำนัน ต.นาโก รวมกันดับไฟป่าเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโลน เหตุการณ์นะตอนนี้ยังไม่ดับเป็นปกติ ยังคอยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด

» Read more

1 2