ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจ และติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ดังนี้ เวลา 08.00 น. ตรวจสอบถ้ำเสรีไทยและผาระแงง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู อำเภอนาคู เพื่อพัฒนาและจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเลิศบุศย์ กองทอง) เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมและตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (นางรุ่งทิพย์ ศรีแสนยง) บ้านร่องคำหมี ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 14.30 น. ตรวจติดตามกิจกรรมการแบ่งแนวเขตและการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองห้าง 15.30 น. ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุฉินารายณ์ พร้อมปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยป้องกันฯใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *