ระบบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ ผ่านระบบดิจิทัล


วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) เป็นประธานฝ่ายกรมป่าไม้ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการออกเอกสารหลักฐาน ของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลของกรมป่าไม้ จำนวน 2 กระบวนการ คือ (1) กระบวนการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ และ (2) กระบวนการขอต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ร่วมกับรองเลขาธิการ ก.พ.ร.(นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)

ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมในส่วนของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักการอนุญาต สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *