การพัฒนาออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัลกรมป่าไม้


วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

❇️ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการดำเนินการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Government e–Signature platform) ร่วมกับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานที่ประชุม

❇️ ผู้เข้าประชุมในส่วนของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย ผอ.สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักการอนุญาต สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *