แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมป่าไม้


  • แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมป่าไม้ >>Download<<
  • บทสรุปผู้บริหาร >>Download<<
  • สรุปข้อเสนอแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) >>Download<<
  • เทปบันทึกภาพพร้อมเสียง >Download<<