ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๒ – ๑ – ๖๒ ไร่ ตรวจยึดเสาคอนกรีต จำนวน ๔๙ ต้น ในเขตป่าสาธารณประโยชน์ ท้องที่บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more