ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๒ – ๑ – ๖๒ ไร่ ตรวจยึดเสาคอนกรีต จำนวน ๔๙ ต้น ในเขตป่าสาธารณประโยชน์ ท้องที่บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนผ่านช่องทางรับเรื่อง : FACEBOOK สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๕ น.ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จากการตรวจสอบ
๑.ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๒ – ๑ – ๖๒ ไร่
๒.ตรวจยึดเสาคอนกรีต จำนวน ๔๙ ต้น
๓.ไม่พบตัวผู้กระทำผิด
๔.ผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา ๕๔ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบพื้นที่ป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.เหตุเกิดในเขตป่าสาธารณประโยชน์ ท้องที่บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *