ตรวจสอบการลักลอบบุกรุกตัดไม้​ ในบริเวณป่าชุมชนในพื้นที่รอบสำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาท​ บ้านห้วย​แก​ ต.ห้วยแก​ อ.ชนบท​ จ.ขอนแก่น

ตรวจสอบการลักลอบบุกรุกตัดไม้​ ในบริเวณป่าชุมชนในพื้นที่รอบสำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาท​ บ้านห้วย​แก​ ต.ห้วยแก​ อ.ชนบท​ จ.ขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ตรวจสอบกรณีไม้พะยูงถูกลักลอบตัดในบริเวณป่าสาธารณะประโยชน์โคกอีเฒ่าท้องที่หมู่ที่ 4 ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดงหลวง ตรวจยึดไม้มะม่วงป่าแปรรูป จำนวน 10 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.325 ลบ.ม. . ไม้เต็งแปรรูป จำนวน 3 เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตร 0.264 ลบ.ม.

» Read more