ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง ท้องที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

» Read more

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการตัดไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ป่าสาธรณประโยชน์ (วัดป่าสามัคคีสันติธรรม)

» Read more

ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งว่ามีการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง

» Read more

กิจกรรมจัดทำแผนจัดการพัฒนาป่าชุมชน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูนาดูน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ออกตรวจลาดตระเวนตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง ท้องที่ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

» Read more

1 2