ตรวจสอบพื้นที่ตามรายงานการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ท้องที่ ตำบลหัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

» Read more

ตรวจสอบและตรวจยึด ผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ จากการออกตรวจสอบลาดตระเวนตามแผนการปฏิบัติการบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

» Read more

รณรงค์ประชาสัมพันธุ์ปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันรักษาป่า

» Read more