ตรวจสภาพป่าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด

» Read more

ร่วมกันออกตรวงปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยการดักซุ่ม เฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้สัก บริเวณสวนป่าสาวะถี

» Read more

ให้คำแนะนำการจัดตั้งป่าชุมชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศ […]

» Read more
1 2