ป่าไม้ขอนแก่น เร่งรัดการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแแก่น ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการป่าชุมชนตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย
5 หมู่บ้าน ดังนี้
1.ป่าชุมชนบ้าน แก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
2.ป่าชุมชนบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
3.ป่าชุมชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอ โคกโพธิ์
4.ป่าชุมชนบ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า
5.ป่าชุมชนบ้านโนนรัง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *