ส่วนอำนวยการ ตรวจติดตามกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า ณ หน่วยส่งเสริมและควบคุมไฟป่าขอนแก่น ท้องที่ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การบริหารจัดการพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (งบเงินอุดหนุน) ป่าชุมชนบ้านหนองแวงเรือ ม.7 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์​ โดยหน่วยป้องกันและ​พัฒนา​ป่าไม้กุฉินารายณ์​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ​ บริเวณวัดศิลาลาดติการาม​ บ้านขุมขี่ยาง อำเภอกุฉินารายณ์​ จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาชุมชนต้นแบบการปรับตัวสุขภาพจากสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่​ 30​ เมษายน​ 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอน […]

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่และประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า กลางวันอากาศร้อนจัดมาก

» Read more