หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 2110 ตรวจยึดไม้แปรรูปถากกลม จำนวน 9 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.06 ลบ.ม. เหตุเกิดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ท้องที่บ้านบางทรายใหญ่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

» Read more

ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พศ..๒๕๖๒

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 และ เวลา 13.30 -15.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่และประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณสวนหย่อมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

» Read more
1 2