ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พศ..๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) โดยนางกฤษณา จตุรสุขสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๒

.
.


เวลา o๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ตรวจติตตามกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่า
ในสกุลเพื่อการอนุรักษ์กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ขอนแก่นเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.oo น. ตรวจติดตามกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูง ไม้มีค่า
ในสกุลเพื่อการอนุรักษ์กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่และกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้ ณ สถานีเพาะซำกลัาไม้บ้านฝางเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ตรวจติตตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ขก.๑ (ภูเวียง) ท้องที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นเวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ตรวจติตตามกิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง ท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *