ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลบัวค้อและตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น เข้าประชุมร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการป่าชุมชน ปีงบประมาณ 2562 และตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชน ต่ออายุโครงการ ป่าชุมชน บ้านวังชัย และป่าชุมชนบ้านเสียว ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) พร้อมกับส่วนราชการ ทหาร สภ.ท่าคันโท จนท.เทศบาลตำบลกุดจิก ฝ่ายปกครอง ผญบ.ม.11 และโรงพยาบาลท่าคันโท ณ วัดศิริธรรม บ้านภูเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more