ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลบัวค้อและตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลบัวค้อและตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ชี้แจงประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้และขั้นตอนการต่ออายุโครงการป่าชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่ากับกรมป่าไม้พร้อมแจ้งการยกเลิกไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
3. ประชาสัมพันธ์และมอบประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
จากนั้นลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนตามแบบคำขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช 5.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 หมู่บ้าน
1. บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. บ้านโคก หมู่ที่ 3 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
3. บ้านโคก หมู่ที่ 9 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
4. บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
5. บ้านภูดินเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
6. บ้านตักสิลา หมู่ที่ 15 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *