ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,แพทย์ตำบล,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลเลิงใต้และตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,แพทย์ตำบล,ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในท้องที่ตำบลพระธาตุและตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ท้องที่ ตำบแวงน่าง อำเภอเมือง ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ และตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ออกสำรวจข้อมูลความ ต้องการไม้/แหล่งรับซื้อไม้ ท้องที่ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่​ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่​ 2/2562​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ให้ความรู้กับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» Read more