ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,แพทย์ตำบล,ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในท้องที่ตำบลพระธาตุและตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,แพทย์ตำบล,ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในท้องที่ตำบลพระธาตุและตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนกับกรมป่าไม้
2. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่ากับกรมป่าไม้พร้อมแจ้งการยกเลิกไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
3. ประชาสัมพันธ์และมอบประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
และเวลา 13.30 น. ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนตามโครงการจัดตั้งป่าชุมชน(แบบ ปชช 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 หมู่บ้าน
1. บ้านโกทา หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2. บ้านหัวดง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
3. บ้านหนองซำ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
4.บ้านหนองข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *