ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ให้ความรู้กับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษให้ความรู้กับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

  1. นโยบายป่าไม้แห่งชาติและแนวทางการบริหารจัการทรัพยากรป่าไม้
  2. แจ้งประชาสัมพันธ์การยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
  3. การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจกับกรมป่าไม้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *