ประชุมหารือเตรียมจัดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นฟูป่าบริเวณหนองเหมือดแอ่ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้ร่วมกิจกรรม “บวชป่า ปลูกป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษาและโอกาสครบวันรำลึกการก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาพัฒนาป่าชุมชน

» Read more

ศูนย์ป่่าไม้ร้อยเอ็ด ได้ออกปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน โดยได้ร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้นำชุมชนบ้านโนนสว่าง ม.8 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตรวจสอบสภาพพื้นที่ขอจัดทำโครงการป่าชุมชน ปี 2561

» Read more
1 53 54 55 56